Start
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Weblog
Contact


Praktijk voor Haptotherapie Uden

Verslaafde in herstel


Op het moment dat de illusie van de verslaving wordt doorgeprikt, ervaart de verslaafde een leegte. De echte wereld, met eigen gevoelens en intimiteit met de ander kent de verslaafde niet (meer).


De verslaafde mist in het begin van het herstel, gevoel van eigenwaarde. Schuld en schaamte over het verleden en de vele 'slechte trekjes' overheerst en drukt zwaar op de schouders.


Het jarenlange gebruik om nare gevoelens weg te drukken heeft geleid tot een gevoelsarme en afgestompte manier van in het leven staan. Het enige waar de verslaafde nog op vertrouwde was zijn niet reƫle denken.


Binnen de begeleiding staat het weer in contact komen met gevoel en emotie centraal. Deze leren onderscheiden en benoemen. Ervaren dat gevoel er mag zijn, bij je hoort en geuit mag worden geeft een gevoel van compleet zijn. Hierdoor ontstaat weer vertrouwen in de ander en vertrouwen in jezelf.